SooM
אז חיפשתי בפורום כולו, ובשום מקום לא מצאתי מידע וכדומה על יצרנית הלחמים MOULINEX OW 310E, עכשיו אני חושב לקנות אותו, אבל אני חושש שאין לך שום דבר על זה כאן: ( האם זה רע או להיפך, טוב?
SooM
מוזר, עכשיו זה בהנחה, אבל זה היה יקר מאוד, אבל אין אפילו אפייה מהירה, ריבה, לישת בצק. אם מצאתי את המידע נכון.

כל המתכונים

© מקוקר: המתכונים הטובים ביותר.

מפת אתר

אנו ממליצים לך לקרוא:

בחירה ותפעול של יצרני לחם