ElenaM
אולי מישהו אחר יועיל: כשלא הצלחתי לפתוח את הגבעול (או מה שזה לא יהיה) מהקובץ הקציר (מעבד מזון), השתמשתי בזה לפתיחת קופסאות שימורים, זה עזר לי.

פריצת חיים: כיצד לפתוח את הגבעול מזרבובית הקציר

כל המתכונים

© מקוקר: המתכונים הטובים ביותר.

מפת אתר

אנו ממליצים לך לקרוא:

בחירה ותפעול של יצרני לחם